top of page

The Bamboo River House

ทางผู้ออกแบบได้นำเสนอไอเดียของบริบทการใช้พื้นที่ 'แบบบ้านสวนไทย ใต้ถุนโล่งในอดีต' ผสมกับการตีความในนิยามของ 'เรือนเครื่องผูก' และ วัสดุ 'ไผ่' ในยุคสมัยใหม่  ที่จะไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบบ้านที่เหมาะสมกับผู้ที่มีต้นทุนน้อย และวัสดุที่ไม่คงทน ถาวร อีกต่อไป  หากแต่ด้วยการออกแบบเทคโนโลยีในการก่อสร้างและการถนอมรักษาเนื้อไผ่ในปัจจุบัน
ทำให้โครงการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างในการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ และหนึ่งทางเลือกที่เป็นไปได้ ในการเลือกใช้ไผ่และวัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นวัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

บ้านไผ่หลังนี้ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำบางประกง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่สวนผลไม้เดิมของครอบครัว

Project Gallery

bottom of page